Rodzic zapisując dziecko do Szkoły, składa w sekretariacie:

 1. świadectwo szkolne

  • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej - świadectwo ukończenia VI szkoły podstawowej

  • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej lub trzeciej - świadectwo ukończenia odpowiednio klasy I lub II gimnazjum,

  • zaświadczenie o sprawdzianie z szóstej klasy Szkoły Podstawowej

 2. podanie rodziców (tutaj do pobrania w formacie pdf)

 3. kwestionariusz ucznia (tutaj do pobrania w formacie pdf)

 4. dwa zdjęcia legitymacyjne

 5. inne dokumenty

  • zaświadczenia i dyplomy potwierdzające osiąganie wysokich wyników w nauce, udział w zawodach i konkursach,

  • zaświadczenia o stanie zdrowia, opinie z poradni psychologiczno - pedagogicznej,

  • egzemplarze podpisanej umowy o kształcenie ucznia (tutaj do pobrania w formacie pdf)