Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia.

Procedury przeprowadzania egzaminu 2016

Harmonogram egzaminów w 2016r.
Komunikat o dostosowaniach - sprawdzian i egzamin gimnazjalny
Komunikat o przyborach
Komunikat o olimpiadach
Informacja