Rekrutacja do Społecznego Gimnazjum Akademickiego w Świebodzicach przeprowadzana jest w dwóch etapach:

I etap: egzamin wstępny (forma pisemna)

Egzamin wstępny, pisemny rozpoczyna się o godz. 10.00, przeprowadzany jest z j. polskiego (45 minut), matematyki (45 minut) i języka angielskiego (45 minut)

Koszt egzaminów pisemnych + wpisowe 100,00 zł. Opłaty należy dokonać przed egzaminem na rachunek bankowy lub w sekretariacie szkoły

II etap: rozmowa kwalifikacyjna

Termin rozmowy ustalany indywidualnie przed i po terminie egzaminu pisemnego.

Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się na podstawie wyników z egzaminów i rozmowy kwalifikacyjnej.


 

Zobacz ulotkę (*.pdf)