Społeczne Gimnazjum Akademickie jest szkołą prywatną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.

Nasze Gimnazjum jest szkołą:

  • bezpieczną,

  • nowoczesną,

  • przyjazną,

  • otwartą na ciekawe inicjatywy, które sprzyjają skutecznej edukacji,

  • zapewniającą wszechstronny rozwój młodego człowieka.

Dbając o rozwój intelektualny gimnazjalistów, nie zapominamy o ich harmonijnym rozwoju fizycznym, intelektualnym i edukacji prozdrowotnej. Realizacji tego zadania służy różnorodność zajęć sportowych, wycieczki tematyczne i krajoznawcze, wyjazdy do kina, opery czy teatru oraz biwaki.

Wysoki poziom nauczania w naszej szkole kształtuje:

  • autorytet kadry pedagogicznej;

  • wymagania stawiane uczniom;

  • stopień przygotowania do dalszego etapu kształcenia;

  • wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych.