Warunki dydaktyczne

Szkoła posiada swoją siedzibę oraz sale dydaktyczne w Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzicach. Zajęcia sportowe prowadzone są na sali sportowej należącej do liceum, na basenie oraz kompleksie rekreacyjno - sportowym OSIR -u

Kadra Pedagogiczna

Naszą Kadrę stanowią doświadczeni i wykwalifikowani pedagodzy posiadający stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w większości egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, autorzy programów nauczania i innowacji pedagogicznych, świadomi zwiększonych oczekiwań ze strony inwestujących w naukę rodziców i uczniów.

Dyrektor szkoły:

Anna Maślach - nauczyciel dyplomowany o wysokich kompetencjach potwierdzonych tytułem egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, matematyk w Liceum Ogólnokształcącym.

Język polski : Agnieszka Kiryczuk, Krystyna Stanikowska

Język angielski: Urszula Michalska

Język niemiecki: Grażyna Jasińska

Język hiszpański: Patrycja Piątkiewicz

Matematyka: Anna Maślach

Historia i Wos: Dariusz Drzał, Sebastian Sukiennik

Fizyka: Izabela Goc

Geografia: Piotr Farej

Chemia: Elżbieta Lenik

Biologia: Izabela Hola

Informatyka: Mirosław Zawada

Plastyka, Muzyka, Technika: Katarzyna Jarosz

Wychowanie Fizyczne: Paweł Kukliński

Edukacja dla bezpieczeństwa: Marek Orłowski

Religia: Ks. Mateusz Pawlica