Celem koła chemicznego jest rozwijanie zainteresowania chemią poprzez pogłębianie wiedzy chemicznej i rozwijanie umiejętności eksperymentowania. Zajęcia te uczą obserwacji, wyciągania wniosków i pozwalają uczniom poznać substancje chemiczne, różne techniki pracy chemika, projektować doświadczenia chemiczne, przewidywać obserwacje, formułować wnioski. Uczniowie na zajęciach laboratoryjnych pracują w grupach wykonując doświadczenia i eksperymenty. W ramach zajęć organizowane są również wycieczki do laboratoriów.