Nadrzędnym celem zajęć jest popularyzacja wśród młodzieży różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów. W ramach zajęć młodzież przygotowywana jest do świadomego uczestnictwa w kulturze, bywania w teatrze, operze i obcowania z prawdziwą sztuką. Podczas zajęć młodzież rozwija umiejętności interpersonalne i doskonali umiejętności poprawnej wymowy, głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją. Uczy się pokonywać lęk przed wystąpieniem publicznym wchodząc w rolę aktora, reżysera, scenarzysty czy scenografa.