Społeczne Gimnazjum Akademickie w Świebodzicach

Siedziba: Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

58-160 Świebodzice

tel. 606 808 049

e-mail: sekretariat@gimnazjumakademickie.pl

www.gimnazjumakademickie.pl