Staramy się wśród młodzieży popularyzować turystykę i rekreację jako jedną z form aktywnego spędzania wolnego czasu. Aktywność i ruch podczas naszych wycieczek i biwaków spełnia bardzo istotną funkcję w życiu młodego człowieka. Uczniowie uczą się orientacji w bliższym i dalszym otoczeniu, co wpływa korzystnie na rozwój umiejętności radzenia sobie w życiu i ma duże znaczenie dla samodzielnego poruszania się. Pragniemy, aby nasi Gimnazjaliści byli zdrowsi oraz nabierali poczucia tożsamości z własnym krajem. Różnorodność oddziaływań umożliwia zaspokajanie potrzeb społecznych młodzieży, sprzyja rozwojowi komunikacji oraz ich uspołecznieniu. Wspólne uczestnictwo w zajęciach rodzi sytuacje motywujące młodzież do wysiłku i do pracy. Wędrówki piesze są wielkim wyzwaniem fizycznym dla naszych uczniów, jednakże daje im to dużo radości, satysfakcji z pokonanych kilometrów oraz zdrowej rywalizacji, jak również zabawy, uśmiechu i radości.